Vizyonumuz

Vizyonumuz

Vizyonumuz

Fen Teknoloji Lisesi olarak amacımız çağdaş ilkeler doğrultusunda ülkemiz kaynaklarını kullanarak ve bu kaynakları ülke ekonomisine kazandırarak yeni ürünler ortaya koyacak bireyler yetiştirmektir. Eğitim gayemiz; sürekli öğrenen, öğrendiklerini içselleştirebilen ve üretime dökebilen, sorun çözebilen, çözüm üretebilen, çok yönlü bilgi ve becerilerle donanmış, yarına kalacak teknolojiler üreten, nitelikli ve yenilikçi bireyler yetiştirmektir.

•Akademik mükemmelliği hedefleyen,

•Bilimselliği odak noktasında tutan

, •Mücadele ruhuna sahip, adil

, •Çağdaş ve ulusal kültürüne sahip çıkan,

•Saygılı, yardımsever, farklılıkların zenginliğinin bilincinde

•Dürüst, yardımsever ve bilinçli bir gençlik yetiştirmenin değerlerimize sahip çıkarak başarılacağına inanırız.