Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİNİN AMACI.

Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri sektörünün, gelişen tıp teknolojileriyle beraber evrensel gelişimi tüm dünyada ve ülkemizde sürekli değişen, gelişen bir pazar ve rekabet ortamı oluşturmuştur. Bu rekabet ortamında Biyomedikal cihazların üretimden sonraki en büyük payını da teknik servis hizmetleri oluşturmaktadır. Gelişen Biyomedikal Cihaz Teknolojileri teknik servis desteğiyle beraber üretim, ithalat, yan sanayi ve sektörleriyle ülke ekonomisine ve hizmet sektörüne katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu iş alanında çalışan teknik servis elemanları da aldıkları eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaktadırlar. Ülkemizde (son yıllarda) özel firmaların yanında, kurumsal düzeyde Biyomedikal cihazların teknik servis desteğinin arttırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığının da çalışmaları vardır. Bu sektörün ve hizmet gücünün geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Bu amaçla Biyomedikal merkezlerin hastanelerde kurulması ve geliştirilmesi yönünde büyük adımlar atılmaktadır.

Sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin sürekliliği, kullanılan cihazların aktif halde tutulması ile yakından ilgilidir. Söz konusu tıbbi cihazların genellikle maliyetleri yüksek olduğu için, uzun süre kullanılabilir durumda tutulabilmeleri ülke ekonomisine de önemli katkı sağlamaktadır.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında, tıpta ve biyoloji bilimlerinde kullanılan alet ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yaparak aynı zamanda kullanabilen biyomedikal cihaz teknikerleri yetiştirilmektedir.

BİYOMEDİKAL HANGİ DERSLERİ ALIR?

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanımızda öğrenim gören öğrencilerimize genel kültür derslerinin dışında ağırlıklı olarak İngilizce, temel elektrik-elektronik, insan anatomisi ve insan fizyolojisine yönelik tıp dersleri ve seçtikleri dallarlara uygun biyomedikal cihazlarla ilgili meslek dersleri verilmektedir.

STAJLAR NASIL VE NEREDE  YAPILIR?

Anadolu Teknik Lisesi Programındaki Öğrencilerimizin 320 saat staj yapma zorunluluğu vardır. Yaz aylarında tam teşekküllü hastaneler ve büyük medikal firmalarda staj yapma imkanı bulan öğrencilerimiz, yaptıkları bu stajlarda iş hayatında çalışma tecrübesini kazanmaktadır. Birçok öğrencimiz staj yaparken iş teklifleri almış bu teklifleri değerlendirmişlerdir. Özellikle hastanede staj yapan öğrencilerimiz iş disiplinleriyle  hastane çalışanlarının takdirini kazanmışlardır.Anadolu Meslek Lisesi Programındaki Öğrencilerimiz ise 12. Sınıfta yıl boyu staj yapmaktadırlar.

HANGİ DALLAR VAR?

1-Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Dalı: Bu dalda yetişen öğrencilerimiz özel veya devlet hastanelerinin biyomedikal ünitelerinde teknik servis ya da kalibrasyon birimlerinde görüntüleme cihazlarından sorumlu teknisyenler olarak çalışabildikleri gibi bu cihazların (MR, Tomografi, Röntgen, Mamografi, Ultrason v.b.) hastanelere dağıtımını yapan medikal firmalarının satış veya  teknik servis birimlerinde cihazların kullanım, kurulum, bakım, onarım, kalibrasyon ve kontrolünden sorumlu elemanlar olarak da çalışabilmektedirler.

 

2- Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis Ve Kayıt Cihazları Dalı: Bu dalda yetişen öğrencilerimiz özel veya devlet hastanelerinin biyomedikal ünitelerinde teknik servis ya da kalibrasyon birimlerinde teşhis amaçlı kullanılan fizyolojik sinyal izleyiciler ve kaydedici cihazlarından sorumlu teknisyenler olarak çalışabildikleri gibi yine medikal firmalarının satış veya teknik servis birimlerinde bu cihazların(EKG, EMG, EMG, EEG v.b) kullanım, kurulum, bakım, onarım, kalibrasyon ve kontrolünden sorumlu elemanlar olarak çalışabilirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programını bitiren öğrencilerimize  "Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni" ünvanı verilir. Mezun pozisyonundaki öğrencilerimize “diplomalarıyla birlikte işyeri açma belgeleri” de verilmektedir.

 

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı, mezunlarının, iş bulma konusunda sıkıntı çekmediği çok özel bölümlerden birisidir.

 

Mezunlarımız; Biyomedikal Mühendislikleri başta olmak üzere, ilgileri ve istekleri doğrultusunda  istedikleri fakültelere gidebilmektedirler. Ayrıca; günümüz Türkiyesinde  iş bulma sıkıntısı olmayan  BİYOMEDİKAL, ODYOMETRİ,   PROTEZ-ORTEZ,   ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ,   gibi MYO programlarına ek puanlarla yerleşebilmektedirler.

 

Teknoloji Fakülteleri, MTOK Biyomedikal Mühendislikleri, bizim öğrencilerimiz için kontenjan oluşturmakta ve dolayısıyla öğrencilerimizin rakibi yine mesleki kökenli öğrenciler olmaktadır. Böylece bizim öğrencilerimizin Teknoloji Fakültesi, MTOK Mühendisliklere kolaylıkla kazanabilmektedirler.

 

Sektörün beklentilerinin önemi ve mezunlarımızın istihdamını sağlayabilmek için tıbbi cihaz sektörü ile iç içe eğitim&öğretimimizi sürdürmekteyiz